EN|繁體/简体|北京|深圳|青岛|武汉|微博
全国免费服务
400-819-5688
您所在的位置:首页 -- 水质检测 -- 正文

  船舶压载水检测


   

     
       
       
      船舶到岸时排入到岸国海域中的压载水,已成为海洋有害生物传播的主要途径。因此,国际海事组织(IMO)要求提供灭活处理装置的厂家或科研单位需提交灭活压载水化学物质清单,以及说明检测方法、质量控制等情况的水质检测报告。

  压载水检测物质(包括但不限于)
         

           
             
             
             
               
                 
                 
                 
                   
                     
                       
                         
                           
                             
                               
                                 
                                 
                                 
                                   
                                     
                                       
                                         
                                           
                                             
                                             
                                             
                                               
                                                 
                                                   
                                                     
                                                     
                                                     
                                                       
                                                         
                                                         
                                                         
                                                           
                                                             
                                                             
                                                             
                                                               
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                   
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                       
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                           
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                   
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                       
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                           
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                               
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                       
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                           
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                               
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                   
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
  物质中文名称 LOD(μg/L) LOQ(μg/L)
  次氯酸HOCl1040
  氯气Cl2
  次氯酸钙Ca(ClO)2
  次氯酸钠NaClO
  次溴酸HOBr26
  溴水Br2
  次溴酸钠NaBrO
  臭氧O32060
  过氧化氢H2O2
  2,3-dihydroxybenzoic1020
  2,5-dihydroxybenzoic2050
  三氯甲烷CHCl30.0060.02
  二溴一氯甲烷CHBr2Cl0.0060.02
  三溴甲烷CHBr30.0050.02
  二溴乙腈C2HBr2N0.0030.01
  2,4-二溴苯酚C6H4Br2O0.0020.01
  2,6-二溴苯酚C6H4Br2O0.0020.01
  2,4,6-三溴苯酚C6H3Br3O0.0020.01
  一氯乙酸CH2ClCOOH0.0050.02
  一溴乙酸CH2BrCOOH0.0060.02
  二氯乙酸CHCl2COOH0.0100.03
  一溴一氯乙酸CHClBrCOOH0.0110.03
  二溴乙酸CHBr2COOH0.0110.03
  三溴乙酸CBr3COOH0.0110.03
  溴酸根离子BrO3-0.110.37
  硫代硫酸钠Na2S2O3--

  PONY 提示
      PONY谱尼测试集团针对压载水沉积物检测技术及方案进行持续研发,为涉及相关业务的工程公司、科研院所、政府部门及企业提供检测服务。如果您有关于压载水的检测需求,欢迎与我们联系。
美女网站免费观看视频 美女网站韩国美女自备纸巾_免费在线观看 -